Koučování založené na důkazech

S příchodem sociálních sítí a rychlého šíření vědeckých informací se fitness svět proměnil. Pryč jsou doby, kdy stačilo spoléhat na osobní zkušenosti a tvrzení „funguje to mě, bude to fungovat všem“. Dnes se trenéři obracejí k vědeckým důkazům, aby nabídli personalizovaný přístup. Avšak nadbytek informací vede k otázce: Jak moc se řídit vědou a kdy se spoléhat na praxi?