Co vám vůbec může přinést silový trénink? 11 výhod silového tréninku

Určitě každý z nás zažil situaci, kdy byl vyzván k obhajobě své vášně pro silový trénink. “Proč ty vlastně chodíš několikrát týdně dřít do toho fitka? Co ti to dává?” Mohl/a bys ten čas přece využít na spoustu zábavnějších věcí ve svém životě. Například jít po práci posedět s kamarády na vínko. Plně si užít slunečného dne u vody nebo po večeři začít hypnoticky projíždět nový seroš na Netflixu. Ale ty sis z nějakého důvodu místo toho zvolil/a několikrát týdně přemisťovat kus železa z bodu A do bodu B. To je tvá cesta a občas se na ní můžeš střetávat s nepochopením. A to je v pořádku. To, co však potřebuješ, je vědět, proč to děláš.
Můžeme si být jisti, že naprostá většina lidí v gymu cvičí prioritně pro lepší estetiku a vzhled své postavy. Tahle složka našeho ega bude vždy ve větší či menší míře zastoupena. Dělá nám to radost, vidět výsledky své práce. Někdy za to sklidíme i obdiv, což je velmi motivující. Je zde však spoustu dalších faktorů, za které nás nikdo nepochválí a jediný člověk, který ti za to poděkuje, je tvoje budoucí já.
Možná je tvůj momentální cíl vypadat dobře a bereš ho jako prioritu. Ale v momentě, kdy dojde za řadu let na “lámání chleba”, tak poznáš ty pravé benefity silového tréninku v porovnání s tvými vrstevníky, kteří si zvolili pohodlnější cestu životem. Pojďme společně poodkrýt benefity pravidelných vyčerpávajících tréninků, které vyplňují kus našeho života.

1. LEPŠÍ KOGNITIVNÍ FUNKCE

U lidí, kteří ani nepřivoněli k silovému potenciálu svého těla v porovnání se silově cvičícími lidmi, je pozorován v pozdějším věku dřívější pokles kognitivních funkcí. To se může projevovat horší koncentrací, sníženou schopností se vyjadřovat nebo vytvářet odpověď na klávesnici telefonu, ale také se toto pojí se zhoršenou orientací v prostoru. Některé aplikace již dnes měří naši mentální kondici právě skrze rychlost, s jakou jsme schopni vytvářet text na našich telefonech či počítačích a zpětně porovnávají tato data s roky našeho života.

2. LEPŠÍ KOORDINACE

Se špatnou koordinací, která často silový deficit doprovází, existuje mnohem vyšší riziko pádu. To může být hlavně v zimním období nebezpečné pro všechny věkové skupiny, kdy se pravidla hry pro nestabilní povrch na několik měsíců srovnávají.

3. NIŽŠÍ RIZIKO ÚMRTÍ

Také se ukazuje, že nižší svalová síla je spojena se zvýšeným rizikem úmrtí z jakýchkoliv příčin u zdánlivě zdravé populace. Například slabý stisk ruky predikuje pokles kognitivních funkcí, mobility, funkčního stavu a úmrtnost u starších populací.

4. LEPŠÍ STABILITA

Jak už vyplývá ze slov výše, silový trénink zlepšuje stabilitu tvého těla při pohybu v prostoru, což ti může pomoci vyvarovat se právě zmiňovaným pádům či zraněním.

5. VYŠŠÍ MINERALIZACE KOSTÍ

Tělo na silový trénink reaguje zvýšením mineralizace kostí, což jednak působí protektivně u zmiňovaných pádů, jednak to příznivě ovlivňuje průběh osteoporotických onemocnění a oddaluje jejich nástup v pozdějším věku.

6. LEPŠÍ KLOUBNÍ MOBILITA

Možná tě tato informace překvapí, ale silový trénink ti může pomoci zvýšit kloubní mobilitu. Dlouho zde panovala mylná představa, že silový trénink zkracuje svaly, ale silová opakování prováděná v plném rozsahu mohou naopak přispět k rozvoji kloubní mobility.

7. ZLEPŠENÍ SPORTOVNÍHO VÝKONU

Očekávaným benefitem silového tréninku je také zlepšení sportovního výkonu napříč různými sportovními odvětvími. Přenositelnost, neboli transfer, se nevztahuje jen na konkrétní sportovní činnost, ale přenos do výkonu je zde v mnohem širším měřítku.

8. RYCHLEJŠÍ CHŮZE

To, co tě možná překvapí, je fakt, že silový trénink zlepšuje rychlost chůze. Proč je ale naše průměrná rychlost, jakou chodíme, tak důležitá? Je to významný prediktor našeho zdraví a kondice. Celkově se ukazuje, že vyšší průměrná rychlost chůze je úměrná vyšší míře přežití u starších dospělých.

9. LEPŠÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Další zajímavou odměnou nám může být lepší duševní zdraví. Ano, je to tak. Posilovna může fungovat jako místo, kde si pěstujeme naši duševní pohodu a zklidňujeme svou mysl pomocí silového tréninku.

10. PREVENCE SARKOPENIE

Silový trénink je dále prevencí sarkopenie, což je postupná ztráta svalové hmoty, která se objevuje současně s narůstajícím věkem. Svalová hmota je totiž pro nás velmi důležitá tkáň, která nejen, že může dobře vypadat, ale plní další spoustu důležitých funkcí.

11. PREVENCE PŘED RIZIKEM ZRANĚNÍ

No a to, co je pro nás sportovce velmi důležitá informace, je fakt, že silový trénink působí, jako účinná prevence před rizikem zranění, což může být velmi nepříjemné, pokud jsi zapálený/á pro svůj trénink tak, jako já. Muset vynechat svou konzistentní snahu na několik dlouhých týdnů a pozorovat, jak se postupně naše tělo adaptuje na momentální klidový režim, může být tak trochu frustrující.
Věřím, že všechny tyto benefity budou motivovat – ať už tebe, nebo tvoje klienty, pokud koučuješ. Silový trénink je nástroj, který nás ovlivňuje na mnoha úrovních.
Na závěr chci jen dodat, že i když se možná momentálně nenacházíš ve stavu, který by ti umožňoval hned trhat rekordy, tak s trochou trpělivosti si postupem času můžeš vybudovat dobrý silový základ pro své budoucí já, které ti za několik let bude opravdu vděčné. 

ZŮSTAŇ V OBRAZE

Budeš od nás dostávat jen hodnotné mejly. Žádný spam. To ti můžeme odpřísáhnout!